حضور شرکت صنایع پروفیل سیناشرق 

در ششمین نمایشگاه بین المللی فلزات- فولاد- متالوژِی -قالبسازی -آهنگری و ریخته گری

نمایشگاه بین المللی مشهد

29 آبان ماه لغایت 2 آذر ماه 1391

ساعت بازدید 16 الی 22

غرفه فردوسی