شرایط زندگی انسان در عصر کنونی به صورتی سامان گرفته است که بهره گیری و بکارگیری فن آوریهای نوین به منظور دسترسی به رفاه ورشد اقتصادی بالاتر مستلزم رویارویی هر چه بیشتر با حوادث و مخاطرات گوناگون و متنوع است. آثار و نتایج این حوادث و مخاطرات علاوه بر ایجاد نگرانی، تشویش و دغدغه های مستمر و سلب آرامش بعضی اوقات به حدی است که می تواند حاصل سالها تلاش و کوشش فردی یا جمعی را با خطر نابودی روبرو سازد.

جهت انجام امور بیمه خود می توانید با نمایندگی بیمه پاسارگاد – کد 1024 – الهام بهادری تماس حاصل نمایید.

آدرس : مشهد ابتدای بلوار فرامرز عباسی مجتمع بازارگاه طبقه اول واحد یک – تلفن و نمابر :

آدرس وب سایت : –                                         پست الکترونیک : –