تماس با ما

دفتر مرکزی خراسان رضوی، مشهد، بلوار فردوسی، ثمانه 1، پلاک 51 Tel | +985137661780-2 Fax | +985137662742 Email | info@Sinashargh.ir کارخانه 25 کیلومتری جاده فریمان_مشهد، روبه روی ایستگاه راه آهن سنگ بست، کارخانه صنایع پروفیل سیناشرق